Ejegod Møllelaugs bestyrelse

Bestyrelsen 2021/22

- har konstitueret sig således efter generalforsamlingen 16.08.2021(var udsat pga. Covid-19): 

 

Formand:
Preben Bonde
Pandebjergvej 17, 4800 Nykøbing F.
Tlf. mobil: 20 36 25 55
Mail: bondepreben@gmail.com
 
Næstformand:
Børge Larsen
Tranevej 11A, 4873 Væggerløse
Tlf. mobil 30 13 77 41
Mail: borgemerete@gmail.com
 
Kasserer:
John Nilsson
Ejegodvej 17, 1.tv., 4800 Nykøbing F.
Mobil: 40 38 16 12
Mail: nilsson.john1949@gmail.com
 
Sekretær:
Lis Eintoft
Ejegodvej 23, st.th., 4800 Nykøbing F.
Mobil: 30 42 85 00
Mail: fam.eintoft@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:
Allan Mathiassen
Enighedsvej 15, 4800 Nykøbing F.
Tlf. mobil: 60 71 57 11
legetojsmuseet@yahoo.dk
 
Suppleanter:
Lis Bentin (Boligselskabet)
Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 
Bjarne Schønbech
Colbjørnsensvej 28, 4800 Nykøbing F.
 
Revisor:
Karen Christensen
Østre Allé 98, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 21 12 67 57
 
Revisorsuppleant:
Merete Larsen
Tranevej 11A, 4873 Væggerløse
Tlf.: 30 11 17 46