Opdateret 20. juni 2022

Medlemsskab

Kontingent

Bliv medlem af Ejegod Møllelaug

Møllelauget har ca. 40 medlemmer, der hvert år fornyer deres medlemsskab.

Hvis du tegner et medlemsskab, er du med til at bakke op om det frivillige arbejde, der ydes, for at bevare Ejegod Mølle som en kulturhistorisk perle.

Du kan vælge at få tilsendt girokort eller en mail ved den årlige opkrævning.

Et årskontingent udgør kun 125,- kr. fra 2023 (År 2022 kr. 100,-)

 

og kan indbetales til

Arbejdernes Landsbank 5359 0503227

eller

Girokode 73 og konto nr. 84803065

Ved betaling bedes du/I oplyse navn og adresse.

På forhånd tak.

Bestyrelsen i Ejegod Møllelaug