Opdateret 20. juni 2022

200-års jubilæum

Ejegod Mølle fejrede sine første 200 år

 

Den 11. juni 2017 havde Ejegod Møllelaug valgt af fejre  - 

- at møllen fyldte 200 år:  -     I udskrift fra Nykøbing Rådstueprotokol 27. maj 1816 står der:

                                        Geheimelegationsraad Michael Classen vil opføre en hollandsk

                                        mølle på et stykke jord i Standmarken, nu "Ejegod" kaldet og

                                        forlanger at mølleejerne i Nykøbing skal afgive en erklæring om,

                                        hvorvidt de har noget imod, at der opføres en mølle på Vesten-

                                        borgs marker (hvor Ejegod Mølle ligger i dag), selv om bevillingen

                                        lyder på Strandmarken                           

                                        -     I Vindmøller og Vandmøller i Danmark - bind 4

                                        har Anna Marie Lebech-Sørensen beskrevet, at møllen

                                        1. gang blev takseret den 11. september 1817 i 

                                        Branddirektoratet for Falster og Fejø. Et udskrift af denne

                                        protokol kan ses ved besøg i møllen.

- færdig-restaurering:      -      efter dannelsen af Ejegod Møllelaug i 2002, har møllen 

                                      gennemgået en total restaurering i årene fra 2006 til 2016

                                      fordelt over 4 etaper.

                                                    ------------------------

 

Det blev en dejlig dag. Solen skinnede og rigtig mange kom for at se den flotte, gamle mølle.