Opdateret 18. april 2023

Ejegod Møllelaugs bestyrelse

Bestyrelsen 2023/24

Formand:

Preben Bonde

Pandebjergvej 17, 4800 Nykøbing F.

Tlf. mobil: 20 36 25 55

Mail: bondepreben@gmail.com

Næstformand:

Børge Larsen

Tranevej 11A, 4873 Væggerløse

Tlf. mobil 30 13 77 41

Mail: borgemerete@gmail.com

Kasserer:

John Nilsson

Ejegodvej 17, 1.tv., 4800 Nykøbing F.

Mobil: 40 38 16 12

Mail: nilsson.john1949@gmail.com

Sekretær:

Lis Eintoft

Ejegodvej 23, st.th., 4800 Nykøbing F.

Mobil: 30 42 85 00

Mail: fam.eintoft@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Allan Mathiassen

Enighedsvej 15, 4800 Nykøbing F.

Tlf. mobil: 60 71 57 11

legetojsmuseet@yahoo.dk

Suppleanter:

Lis Bentin (Boligselskabet)

Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 

Bjarne Schønbech

Colbjørnsensvej 28, 4800 Nykøbing F.

Revisor:

Karen Christensen

Østre Allé 98, 4800 Nykøbing F.

Tlf.: 21 12 67 57

Revisorsuppleant:

Merete Larsen

Tranevej 11A, 4873 Væggerløse

Tlf.: 30 11 17 46

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 17. april 2023 konstitueret sig således: